Digital Event_komp.jpg
VIRTUALNI DOGODKI

VIRTUALNI DOGODKI - dogodki, ki jih doživimo na spletu

Je digitalnost resničnost ali virtualnost? Seveda oboje. Virtualni svet je del naših resničnih izkušenj. Povzroči prijetno, nadnaravno (kar tudi je) vznesenost, ki je istočasno občutena v popolnoma varnem in udobnem realnem okolju.

Virtualni dogodek je kreativno oblikovan spletni dogodek za določeno ciljno skupino. Gre za interaktivno spletno komunikacijo in profesionalno nadgradnjo običajne video spletne konference. Primerja se lahko s TV showom, pri katerem vsebina potrebuje poseben režijski pristop in skrbno pripravljeno vsebino, ki zadrži pozornost udeleženca. S pomočjo predstavitev, videoposnetkov, vključevanjem udeležencev v moderirane razprave, glasovanjem, režiranih vložkov udeležencem na varen, učinkovit in inovativen način posredujemo želeno sporočilo.

Dogodek prihodnosti je zagotovo HIBRIDNI DOGODEK, nova oblika kombinirane virtualne komunikacije. Pri hibridnih srečanjih je izjemno pomembna prilagoditev prostora, postavitev opreme in predvsem tehnična podpora, saj je potrebno upoštevati, da so projekcije in govorci slišani in vidni enakovredno vsem udeležencem. Udeležencem v dvorani ali drugih lokacijah in hkrati tudi gostom na daljavo je potrebno zagotoviti kvaliteten dogodek in prenesti občutke, izkušnje z lokacije. Gre za dogodek po meri, ekskluzivno in varno rešitev.

Tehnična podpora ONLIVE finall.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn

©2021 by Agencija promo d.o.o.