Storitve

Dizajn

Vse, kar na dogodku vidijo oči, je kot srčni utrip dogodka. Zagotavlja življenjsko nujen in poživljajoč tok vseh komunikacij.

Dizajn nujna vez med vami in vašimi gosti. Spoštljiva, funkcionalna, estetska.

Vsak detajl šteje.

 

Z znanjem in izkušnjami vam svetujemo na vseh korakih tako, da vaš dogodek dobesedno oblikujemo v povezljiv celovit paket od vsebinske zamisli do kompleksne vizualne podobe.

 

To pomeni, da vaš dogodek dobi celostno podobo v vseh dizajniranih informacijah od tiskovin do posameznih sporočil, vabil, obeležij, scenskih elementov do komunikacijskih digitalnih platform. Dizajniramo tudi s kančkom humorja, a vedno odgovorno in koherentno vaši zgodbi.

 

Vaš dogodek bo organizirani in domišljijsko podprt z vsemi mediji sporočanja, od:

  • tiskovin: vabil, katalogov, zloženk, letakov, zbornikov, strokovnih publikacij, razglednic, priponk …
  • elektronskega sporočanja: e-newsletteri, e-mailing …
  • spletnih strani, podstrani …
  • oglasnih sporočil, transparentov, usmerjevalnih tablic, napisov, logotipov …
  • daril, pripomočkov …

Je digitalnost resničnost ali virtualnost? Seveda oboje. V interakciji z digitalnostjo v resnici dobimo spoznanja ter doživljamo resnična čustva. Tako virtualni svet postane del naših resničnih izkušenj. Povzroči prijetno, nadnaravno (kar tudi je) vznesenost, ki je istočasno občutena v popolnoma varnem in udobnem realnem okolju.

 

Predstavitev vaše vizije podjetja, spoznanje izdelka, ki je v razvoju, storitve in doživetij, ki so del prihodnosti ali pa so lokacijsko daleč, spoznamo in doživljamo prek digitalizacije že danes in tukaj. Poteši radovednost in sproži naboj čudežnosti. Ko bodo izdelki, storitve in doživetja na trgu, bodo ljudem domači, znani, preizkušeni, saj so že bili doživeti.

 

SPLETNE STRANI KOT PODPORA DOGODKOM

  • Ideja, zasnova, vsebina
  • Prijave in plačila vezana na dogodek
  • Upravlanje in vzdrževanje