Ostale storitve

NAJEM VIDEO OPREME

Poleg projektorjev, plazem in platen, ponujamo tudi vso podporno opremo za kvalitetno in profesionalno izvedbo prikaza slike.

- DVD playerji,
- videokamere,
- LCD TV (računalniški monitor) 18, 22 ter 26 inch video data    monitorje,
- kablaža
- video mix
- računalniki

Vse naštete elemente se da najeti le skupaj z tehnikom.

SPREMLJANJE DOGODKOV in ARHIVIRANJE

Pomembne dogodke je vedno smiselno spremljati in arhivirati v primerni avdiovizualni obliki.

Snemanje: po dogovoru pridemo s kamero na kraj dogodka in ga zabeležimo v dogovorjeni tehniki.

Arhiviranje in prepisi video zapisov in filmov: posneto gradivo ustrezno arhiviramo, tako da je dosegljivo v vsakem trenutku. V arhiv lahko vključimo tudi predhodno posneto gradivo in ga prepišemo v aktualno oz. najustreznejšo tehniko.

Povzetki, video reportaže, videofilmi: iz posnetega gradiva na osnovi vaših izhodišč naredimo kratke povzetke za določene priložnosti in namene, oziroma izdelamo video reportažo ali videofilm, namenjen sejemskim predstavitvam, prezentacijam, svečanostim ob obletnici podjetja...

Za dokumentacijo in prezentacije izdelamo videoreportažo akcije, sejma, prireditve.

  • 548
  • 551
  • 550
  • 418
  • 498
  • 506
  • 499
  • 482