Spletne strani

Spletna stran za kongres

Oblikovanje in realizacija spletne strani za kongres ADA po pricipu IFRAME-a, t.j. vgradnja spletne strani znotraj internetne strani Združenja slovenskih dermatovenerologov (http://www.zsd.si/). Spletna stran kongresa je vključevala predstavitev, informativne vsebine in možnost prijave na dogodek.

  • 489
  • 483
  • 246
  • 264
  • 309
  • 546
  • 475
  • 520