Spletne strani

Spletna stran za kongres

Oblikovanje in realizacija spletne strani za kongres ADA po pricipu IFRAME-a, t.j. vgradnja spletne strani znotraj internetne strani Združenja slovenskih dermatovenerologov (http://www.zsd.si/). Spletna stran kongresa je vključevala predstavitev, informativne vsebine in možnost prijave na dogodek.

  • 246
  • 510
  • 548
  • 550
  • 461
  • 509
  • 303
  • 520