Team building programi

Ponujamo tudi programe za krepitev skupinskega duha (t.i. team building). V njih so skupine ljudi, ki tesno sodelujejo v delovnem okolju, soočene z novimi nalogami, izzivi in okolji. Razmerja v skupinah so zastavljena na novo, cilj pa je, da se med seboj spoznajo še kako drugače, da prepoznajo značajske značilnosti in morda še skrite nadarjenosti drugih. Ob uspešno opravljenih nalogah, ki ponujajo fizične, orientacijske in organizacijske izzive, se zgradi močnejša in učinkovitejša delovna ekipa, sposobna uspešnega premagovanja ovir tudi v poslovnem okolju.

Šele kombinacija dela za mizo in dela v naravi, kjer v neposrednem kontaktu in medsebojni odvisnosti skupina zaključi po meri pripravljen in izveden program, se pokaže celovit osebnostni profil posameznika v skupini, s pomočjo katerega v podjetju oblikujete in utrjujete uspešen deloven tim.

Več
  • 308
  • 525
  • 550
  • 240
  • 482
  • 501
  • 491
  • 476