Storitve

Dizajn

Vse, kar na dogodku vidijo oči, je kot srčni utrip dogodka. Zagotavlja življenjsko nujen in poživljajoč tok vseh komunikacij.

Dizajn nujna vez med vami in vašimi gosti. Spoštljiva, funkcionalna, estetska.

Vsak detajl šteje.

 

Z znanjem in izkušnjami vam svetujemo na vseh korakih tako, da vaš dogodek dobesedno oblikujemo v povezljiv celovit paket od vsebinske zamisli do kompleksne vizualne podobe.

 

To pomeni, da vaš dogodek dobi celostno podobo v vseh dizajniranih informacijah od tiskovin do posameznih sporočil, vabil, obeležij, scenskih elementov do komunikacijskih digitalnih platform. Dizajniramo tudi s kančkom humorja, a vedno odgovorno in koherentno vaši zgodbi.

 

Vaš dogodek bo organizirani in domišljijsko podprt z vsemi mediji sporočanja, od:

  • tiskovin: vabil, katalogov, zloženk, letakov, zbornikov, strokovnih publikacij, razglednic, priponk …
  • elektronskega sporočanja: e-newsletteri, e-mailing …
  • spletnih strani, podstrani …
  • oglasnih sporočil, transparentov, usmerjevalnih tablic, napisov, logotipov …
  • daril, pripomočkov …

do

  • spletnih aplikacij za npr. prijave na dogodke, registracije in podobno.